Selvværd

Psykoterapi-Kolding v/Psykoterapeut Rikke Davidsen

E r du usikker på dig selv, føler du dig ikke ”god nok”, er du præget af negative tankemønstre og et selvbillede som ikke tjener dig?

Et godt selvværd har i høj grad betydning for vores livskvalitet og livsudfoldelse. Et godt selvværd er også ofte nødvendigt i forhold til at kunne sige til og fra overfor andre mennesker i overensstemmelse med dig selv. En god selvfølelse er vejen til indre frihed.

Jeg anvender i samtaleterapien forskellige retninger alt afhængig af dig, eksempelvis Skyggearbejde, arbejde med accept, Tidslinieterapi, Metakognitive redskaber m.m.

Langt de fleste mennesker har kritiske tanker om sig selv indimellem, men det må aldrig blive fastlåste tanker man lever sit liv ud fra, i så fald vil jeg anbefale, at søge hjælp til at vikle sig ud….. (udvikling ?)

Kontakt mig gerne allerede i dag

Send en besked via kontaktformularen så aftaler vi et tidspunkt for en samtale.

Kontakt mig